Sikkerhedsbestemmelser for nybegyndere

 • 1. Nybegyndere skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden. (se bilag A).
 • 2. Nybegyndere skal gennemgå instruktion (kursus).
 • 3. Inden en nybegynder kan ‘frigives’ skal følgende være opfyldt:
 • Sikkerhedsbestemmelser for vinterroning 1. oktober til 1. maj

  Gode råd som man bør følge

  Sikkerhedsbestemmelser for lokalt farvand

  Sikkerhedsbestemmelser for kajakker og samt tilhørende materiel

  Børn og sikkerhed

  1. Minimumskrav for aldersgruppen 10 - 18 år

  2. Almindelige bestemmelser

  3. Ansvar

    3. Januar 2007 version 10.0